Thursday, 7 June 2018

इलेक्ट्रिक

     

Wednesday, June 6, 2018

    प्रकल्प आहवाल*
   विद्यार्थ्याचे नाव :  अक्षय खालकर  अॅड विश्व जीत दाढे  
                                                                                           
                                                              
                                

मार्गदर्शक शिक्षकाचे नाव :- सुयोग वारगडे

प्रोजेक्टचे नाव :- फ्रिज बनवणे

सेक्शन :- एलेक्ट्रीकल
कोर्स :- DBRT

=================================== 
                     फ्रिज बनवणे
 उद्देश =बिना गॅसचे मिनी फ्रिज बनवणे पैलतीर वापरून . 
=======================================================================

.
साहित्य साधने = फोम ,ग्लुगण ,ब्लु फोम पेल्टियर ,ATX कॅम्पुटर चार्जर ,कडीकोंडा ,कलर पेपर ,हिटसिन्क ,आणि फेविकॉल      

===========================================================             


कृती =          BOX  तयार करणे सर्व प्रथम फोम चा box कट करून घेतला .

१.३*१.५   आतला   भाग १*०.७
दरवाजा=१*१.८
नंतर नीला कागदी फोमची लेअर बसवली.दरवाजा फीत होण्यासाठी कानडी कोड लावला.
        
==================================                                   


                                      पेल्तीअर  बसवणे 


 चार फळी कापणे ७*७

कारण=पेल्तीअर ची एक बाजू थंड होती आणि एक बाजू गरम ,गरम बाजू आपल्या कामाची नसतेव म्ह्नून टी हवेच्या रुपर सोडून देतात .तीFAN लाऊन सोडतात हिटसींक फोम ला लागून फोम जाळू नये म्हणून चार फळी लावणे .===================================

हिटसिंक बसवणे=

कारण=पेल्तीअर ची एक बाजू थंड तर एक बाजू गरम होती . म्हणून पेल्तीअरला हितसिंक लावणे गरजेचे आहे .
हिटसिंक नाही लावली तर पेल्तीअर मध्ये गरम वाफ येऊन खराब होते.
===================================
पेल्तीअर ला बरोबर करंन्ट देणे= बाजारात मिलालाने अॅडप्टर 1a पर्यंत मिळतात . तर पेल्तीअर ल५ अम्पेअर  करंन्ट लागतो म्हणून कॉम्पुटर चे  atx नावाचे डीवाईस मिळतो त्या दिवाईस पासून 12v 5a  करंन्ट मिळतो , म्हणून  atx वापरले .===================================
रिडींग = 
 अ .क्र 
 बाहेर 
 आत 
 १.अडाप्टर 
 ३४.००अंश 
 ३२.००अंश 
 २.
३५.००अंश  
३५.०० अंश 
 ३.बिग फॅन 
 २९.००अंश 
 ३१.००अंश 
४. 
 २९.००अंश 
 २८.००अंश 
५. 
 ३१.००अंश 
२७.००अंश 
६. atx 
३२.००अंश  
२५.००अंश 
७. 
३१.००अंश  
 २३.००अंश 

     =============================================== कॉस्टिंग:-
a.na
material name

material contity

dar 
kimattfom 
6.5fut
10 fut
65.00

kadikonda

2 nag 
10 nag 
20.00

kalar pepar 

5 pepar

5 nag 
25.00

fevicol

1 bag (250GM)
40.00
40.00

dabaltep

2 NAG
20.00
40.00

blu pepar fom

4 Sqfut
10fut
40.00

plaud

1sq fut 
20fut
20.00

peltiar,tharmal past 

1 nag
750
750.00

hitsink

1 nag
150
150.00

fan(mini)

1nag
50
50.00

big fan

1nag
150
150.00

  atx contolarl
1nag

500
500.00

 adaptar 

2 nag
100
200

                                total =2010.00

                                                                                          majuri =25/2010
                                                                                                =80.4 

                                                                 total=2090.4
                                                                        


                                                             
                                                

No comments:

Post a Comment